SEO na slova, která na webu „nechcete“

Recyklace: Článek jsem původně napsal jako newsletter Dobrý tip.

Bohužel ani dnes nebudeme mluvit o speciálních tricích a SEO kouzlech, ale zaměříme se na prostou podstatu SEO – pokrytí relevantních výrazů. Obsahem tak částečně navážeme na nedávno publikovaný blogspot V SEO chybí konkurence.

V dnešním vydání newsletteru jsem vybral několik případů, kdy je vhodné při optimalizaci pro vyhledávače myslet i na slova, která na první pohled s webem příliš nesouvisí.

Vyřazené produkty

Občas se stane, že je nutné z nabídky vyřadit produkt nebo službu. Důvodů může být více – konec podpory od dodavatele, vysoký počet reklamací, změna filozofie, špatná návratnost investic apod.

Pokud se služby nebo produkty přestanou nabízet, obvykle se následně vymažou i jejich prezentace na webu. Zřejmě často proto, že je to „zažitá rutina“.

Pokud stránka z webu zcela zmizí (tzn. stránka nebude na původní adrese dostupná), obdrží uživatelé ale i vyhledávací roboti při její návštěvě chybovou stránku, která vrací tzv. stavový kód 404 – viz Obrázek 1. Původní obsah a adresa pak přestávají být vyhledávači nalezitelné.

Obrázek 1 – Stránka nenalezena

Chybová stránka nemusí samozřejmě vypadat jako na Obrázek 1 – její podobu je vhodné upravit a snažit se tak uživatele na webu dále udržet (viz např. Obrázek 2).

Obrázek 2 – Vlastní, upravená chybová stránka

Ať už však vypadá chybová stránka jakkoli, jedná se o nouzové řešení a měla by se uživatelům či vyhledávacím robotům zobrazovat co nejméně.

Pokud byl produkt z nabídky v minulosti z nějakého důvodu vyřazen, je rozhodně chybovou stránku (resp. její URL) rušit nebo stroze oznámit, že v obchodě již není. Naopak je potřeba původní adresu udržet a uživatelům vysvětlit, proč se zde požadovaný produkt nenachází a vhodnou formou nabídnout alternativu. Samozřejmě by zde nemělo být zobrazeno tlačítko „do košíku“ nebo podobné, které by umožňovalo provedení objednávky.

Díky tomu bude stránka optimalizovaná na název produktu a další fráze ve vyhledavačích stále nalezitelná a bude přivádět návštěvnost, která zůstane i nadále konverzeschopná.

Jak může například stránka vyřazeného produktu vypadat, ukazuje Obrázek 3.

Obrázek 3 – Stránka produktu, který se nenabízí, s vysvětlujícím textem

Podobný problém se samozřejmě netýká jen produktů či služeb. Obsah, který z webu bez vysvětlení nebo dostatečné náhrady zmizí, je nejen z pohledu SEO hrubou chybou.

Produkty, které jste nenabízeli a nabízet nebudete

V předchozích odstavcích jsme uvažovali o produktech, které byly z nabídky vyřazeny. Podobným způsobem lze uvažovat i o zboží, které jste v minulosti nenabízeli ani nabízet neplánujete.

Pokud je o něj dostatečný zájem, máte k němu vhodnou alternativu a dostatečné argumenty, proč ho nenabízíte, můžete i v tomto případě vytvářet relevantní obsah postavený především právě na dobré argumentaci. Je však potřeba postupovat opatrně – umělé, strojové vytváření podobných stránek samozřejmě smysl nemá a při větším objemu by mohlo negativně ovlivnit důvěryhodnost celého obchodu.

Jako zdroj inspirace může posloužit např. analýza výrazů hledaných interním vyhledávání.

Díky novému obsahu pokryjete další slova a fráze, které jsou schopné přivádět relevantní a konverzeschopnou návštěvnost z vyhledávačů. A podobně jako u první části newsletteru, ani zde není nutné omezovat se pouze na produkty.

Zcela nesprávné názvosloví

Potenciální zákazníci často nejsou experty v oboru a pro označení požadovaného produktu nebo služby někdy používají zkomoleniny. Že je dotaz uživatele zkomolený ovšem není dostatečný důvod k jeho opomíjení webu (zvláště pokud má dotaz dostatečnou hledanost a potenciál). Proto je vhodné i tyto fráze do obsahu zakomponovat a získat další relevantní návštěvnost.

Podobný problém má zřejmě např. Direct pojišťovna, kterou uživatelé mohou mylně hledat jako „Direkt pojišťovnu“ apod. Direct má proto na svém webu i zvláštní stránku optimalizovanou právě na podobná nesprávná spojení – viz Obrázek 4.

Obrázek 4 – Direct není Direkt

Závěrem

Jedním z cílů SEO je uživatelům poskytnout obsah, který hledají. Proto i optimalizace na slova, která na první pohled s webem přímo nesouvisí, může přinést další návštěvnost a hlavně další obchodní příležitosti.